Vilkår og betingelser

Identifikation af gæster

For at benytte ferieboligen skal alle gæster fremvise deres identifikationsdokument og udfylde den tilhørende ankomstrapport i overensstemmelse med gældende regler om registrering og ankomstrapporter for rejsende, der ankommer til hotelvirksomheder og lignende steder.

Betalinger

For at sikre gyldighed skal den første rate være modtaget inden for to hverdage, enten via bankoverførsel eller kortbetaling. Angiv venligst reservationstnummeret ved din ankomst. Bookingbekræftelse bliver sendt til din mail adresse ved modtagelsen af 1. rate. Alle kreditkortbetalinger behandles sikkert gennem SSL på vores hjemmeside.

Den angivne pris er pr. overnatning i overensstemmelse med spansk lovgivning artikel 32 i lov 13/2011 af 23. december. Denne pris inkluderer vandforsyning, elektricitet, varme, køling, rengøring før ankomst og brug af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr.

Den aftalte pris i lejekontrakten er ikke til forhandling baseret på fremtidige tilbud.

Vilkår og betingelser

1. Ankomst: Ferieboligen er til rådighed fra kl. 16:00 på ankomstdagen medmindre et andet ankomsttidspunkt er angivet i lejeaftalen.

Ved ankomst til ferieboligen vil lejer modtage information om, hvordan husholdningsapparater og andre instrumenter skal betjenes. Informationen bliver formidlet enten via boligen elektroniske guidebog. Lejer vil også modtage information om husregler og brug af fællesfaciliteter i blokken eller bebyggelsen.

Det er lejers eget ansvar ved ankomst at kontrollere, at husholdningsapparaterne fungerer korrekt og informere Rincón om eventuelle mangler inden for 24 timer efter deres ankomst til ejendommen.

2. Afrejse: Ferieboligen skal forlades senest kl. 10:00 på afrejsedagen, medmindre andet er aftalt.

3. Sen ankomst: Ankomst til ferieboligen senere end kl. 22:00, er kun muligt mod forudgående aftale og ‘sen-ankomst’ gebyr skal påregnes.

4. Ankomst vejledning: Præcis adresse til ferieboligen vil fremgå af lejekontrakten.

5. Keys: En repræsentant for Rincón eller ejeren af ferieboligen vil være til stede på ejendommen for at udlevere nøglen.

6. Antal personer: Ferieboligen må under ingen omstændigheder være beboet af et større antal personer end det antal, der oprindeligt var angivet i reservationen og som fremgår af lejekontrakten. Beboelse af flere personer end de oprindeligt aftalte kan kun tillades i særtilfælde og må fremgå skriftligt af lejekontrakten, og der skal påregnes en forøget lejepris.

Desuden skal eventuelle ekstra gæster melde sig personligt på Rincón’s reception (på adressen: Centro Idea, Carretera de Mijas, Km. 3.6 de Mijas) for at udfylde hotelregistret, der skal oplyses til det spanske nationalpoliti. Det er muligt, mod gebyr, at en repræsentant for Rincón kommer ud til ferieboligen for at indsamle underskrifter fra de ekstra gæster, der ikke oprindeligt var angivet i reservationen.

7. Kæledyr: Kæledyr er under ingen omstændigheder tilladt, medmindre det er udtrykkeligt aftalt på forhånd mellem begge parter.

I de tilfælde, hvor kæledyr er tilladt i ferieboligen, vil ekstra rengøringsgebyr blive tillagt lejen. Gebyrstørrelsen vil fremgå af lejekontrakten eller boligbeskrivelsen på hjemmesiden. De ses som groft brud af lejekontrakten hvis kæledyr medtaget til ferieboligen uden skriftlig aftale og lejekontrakten kan blive opsagt omgående uden nogen som helst ret til kompensation for lejer.

8. Tjenester/særlige ønsker: Rincón Rent bestræber sig på at imødekomme sine kunders behov, og hvis lejeren eller gæsten har særlige ønsker eller har brug for en ekstra service, vil vi stå til deres rådighed for at forsøge at imødekomme eventuelle anmodninger, så vidt det er muligt og for at deres ophold så behageligt som muligt.

9. Andre services: Skulle det mod forventning vise sig at ekstra installationer, såsom internet, satellit-tv, boblebad m.v., ikke fungerer eller er ude af drift, vil Rincón øjeblikkeligt kontakte rette instans for udbedring. Der gives ikke kompensation i lejen for dette.

10. Trejde part services: Rincón kan på intet tidspunkt stilles ansvarlig for at tredjepartsbutikker, fritidstilbud, attraktioner mv i området lukker eller foretager ændringer i deres ydelser, åbningstider mv. Dette omfatter indkøbscentre, butikker, restauranter, attraktioner, cykeludlejning, vaskeri, rekreative parker, golfbaner mv. Det samme gør sig gældende for ændringer i offentlige og private transportmuligheder o.lign.

11. Husregler: Det er ikke tilladt at holde fest eller arrangementer i boligen. Naboer og fællesområder skal respekteres, og der må ikke være støj i siestatiden og om natten.

12. Depositum: Depositummet er til sikkerhed for at boligen tilbageleveres i ordentlig stand. Depositummet refunderes senest 5 arbejdsdage efter afrejse, fratrukket evt. omkostninger til udbedringer af skader m.v. Boligen bliver inspiceret før og efter lejers ophold. Lejeren skal dække omkostningerne ved eventuelt tabte genstande, herunder sengetøj, håndklæder, nøgler, fjernbetjeninger til garageportee eller andre døråbningsfjernbetjeninger, adgangskort og lign. til parkeringspladsen, fællesområdet, swimmingpoolen etc, Der vil blive opkrævet for ekstra rengøring, opvask, flyttede møbler, affald og skrald der ikke er fjernet. Der vil blive opkrævet for skader på boligen ud over normal slitage. Desuden kan depositummet mistes, hvis boligens eller området hus- og ordensregler ikke overholdes, herunder regler i fællesområde, swimmingpoolområde m.v. Eventuelle skader, fejl og/eller mangler i boligen, skal meddeles Rincón Rent senest 24 timer efter ankomst.

13. Landhuse / Boliger i Bjergene: Det antages, at lejeren har erfaring med at køre på denne type vej. Betegnelsen ‘grusvej’ benyttes, når en bolig er beliggende i bjergene, og hvor det sidste stykke af tilkørselsvejen ikke er asfalteret eller cementeret. En grusvej i de Andalusiske bjerge eller bjergene ved Costa del Sol, består ikke af fine perlegrussten el.lign. Det er en vej bestående af: grus/jord/sten/klippe. Det er en vej, der kan være hullet, ujævn, ligge højt placeret, være smal. Leje af bil eller egen bil er nødvendig. Brug ikke minibus, men max. 7 sæders biler. Taxa eller offentlig transport er ikke tilgængelig i området.

14. I tilfælde af nødsituation eller reparationer: Lejeren vil øjeblikkeligt og på anmodning lette adgangen for Rincón repræsentanter eller 3. part udsendt af Rincón, så de kan løse hændelsen eller udføre reparationer.

15. Enhver forstyrrelse som følge af arbejde udført af tredjepart: Rincón er ikke ansvarlig for eventuel støj, der kan være forårsaget af bygge- eller vedligeholdelsesarbejde, der udføres i området omkring ejendommen, eller for eventuelle forstyrrelser forårsaget af eksterne faktorer eller andre faktorer, der er uden for deres kontrol.

16. Klage- og reklamationsformular: Rincón har en klage- og reklamationsformular tilgængelig i boligen. Vil også blive udleveret på anmodning.

Afbestilling

  1. Ved afbestilling op til og med 31 dage før ankomst: Har lejer indbetalt lejekontraktens fulde beløb, refunderes 70%.
  2. Ved afbestilling under 30 dage: Ingen refusion. Det anbefales, at man tegner en afbestillingsforsikring!
  3. Første rate er aldrig refunderbar og fungerer som lejers bekræftelse af reservationen.
  4. Hvis den reserverede bolig ikke er tilgængelig af årsager, der er uden Rincón’s kontrol, forbeholder Rincón sig retten til at flytte gæsten til en alternativ indkvartering af lignende kvalitet uden yderligere omkostninger for lejeren. Hvis det ikke er muligt at tilbyde alternativ indkvartering, vil reservationen blive annulleret, og det fulde beløb betalt for reservationen vil blive refunderet. Dog glæder det, at hvis boligen er reserveret gennem en tredjepart (for eksempel enhver online platform som Booking.com, Expedia, AirBnB etc.), vil forpligtelserne være de, der udtrykkeligt er fastlagt af tredjeparten med hensyn til betalinger, reservationer, ændringer, aflysninger, afbestillinger m.v.

Ansvar

  1. Lejeren er ansvarlig og hæfter for eventuelle skader på indbo, ejendommen, og fællesområderne omkring ejendommen, der er forårsaget af lejeren, lejerens gæster eller tredjepart.
  2. 1. Hverken Rincón Rent, Rincón Partnere, eller boligejere, kan stilles til ansvar for lejers bortkomne eller ødelagte private ejendele.
  3. Det er op til lejer selv at sørge for fuld dækkende forsikring i tilfælde af ulykke, ansvar og 3. part m.v. Vi anbefaler man tegner en rejseforsikring! Hverken Rincón, dets repræsentanter eller boligens ejer, vil under nogen omstændigheder være ansvarlige for ulykker, som lejeren eller lejerens gæster måtte udsættes for.

Industriel og intellektuel ejendomsret

Medmindre andet er angivet, tilhører den software, der kræves for vores tjenester, eller som er tilgængelig eller bruges på vores platform, og immaterielle rettigheder (herunder ophavsret) til indholdet og informationen, såsom materialet på vores platform, Rincon Rent S.L., dets leverandører eller distributører.

Rincon Rent S.L. bevarer ejendomsretten til alle rettigheder, titler og interesser (alle immaterielle rettigheder) vedrørende udseendet (inklusive infrastrukturen) af platformen, hvor tjenesten er tilgængelig (inklusive gæsteanmeldelser og oversat indhold), og du har ikke ret til at kopiere, skrabe, linke til, offentliggøre, promovere, sælge, integrere, bruge, kombinere eller på anden måde udnytte indholdet (inklusive oversættelser og gæsteanmeldelser) eller vores brand uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. I det omfang du (helt eller delvist) ønsker at bruge eller kombinere vores (oversatte) indhold (inklusive gæsteanmeldelser) eller ejer nogen immaterielle rettigheder på platformen eller noget (oversat) indhold eller gæsteanmeldelser, overdrager og overfører du alle immaterielle rettigheder til Rincón Rent S.L. Enhver ulovlig brug eller nogen af de nævnte handlinger eller adfærd vil udgøre en væsentlig krænkelse af vores immaterielle ejendomsrettigheder (herunder ophavsret og database rettigheder).

Vi er meget engageret i at beskytte og forsvare immaterielle og industrielle ejendomsrettigheder. Vi informerer dig derfor om, at:

Under ingen omstændigheder må det forstås, at brugere gives nogen form for rettigheder til at udnytte indholdet, ud over dem, der er strengt nødvendige for visningen af sådant indhold.

Vi garanterer, at alt det indhold, vi stiller til din rådighed, er helt originalt og overholder gældende national lovgivning og er beskyttet af immaterielle rettigheder. I tilfælde, hvor vi ikke ejer sådant indhold, har vi opnået alle rettigheder til dets offentlige kommunikation, distribution og/eller reproduktion.

Alle logoer, varemærker og firmanavne, der præsenteres via hjemmesiden eller platformen, tilhører os, eller hvis det er relevant, tilhører tredjeparter, der har tilladt os at bruge og/eller udnytte dem.

Under ingen omstændigheder må browsing af hjemmesiden antyde afkald, overførsel, licens eller overførsel helt eller delvist af immaterielle eller industrielle ejendomsrettigheder, medmindre andet er angivet skriftligt.

Intet af det indhold, der er hostet på platformen, må downloades, reproduceres eller bruges på en hvilken som helst anden enhed eller et hvilket som helst andet sted end Rincón Rent, medmindre vi har stillet midler til rådighed for at gøre det.

Af sikkerhedsmæssige årsager er brugen af frames eller mekanismer, der ændrer eller varierer designet, den originale konfiguration eller indholdet på hjemmesiden, ikke tilladt.

Med hensyn til links eller hyperlinks kan det være, at vi letter adgang til hjemmesider fra uafhængige tredjeparter, der er direkte relateret til den reklame, der vises og gengives på hjemmesiden eller platformen. Da disse sider ikke ejes af Rincon Rent S.L. og derfor er uden for vores kontrol, er vi ikke ansvarlige for deres indhold og/eller funktionalitet.

På samme måde forpligter brugere sig til ikke at slette eller ændre nogen karakteristisk tegn, der bruges på hjemmesiden uden forudgående tilladelse, såsom, men ikke begrænset til, varemærker, firmanavne (grafik, logoer osv.), ophavsret og andre oplysninger, der identificerer vores rettigheder eller tredjepartsrettigheder indarbejdet i Rincón Rent.

Hvis du opdager indhold, der overtræder gældende regler, eller som kan være skadeligt for brugerne, bedes du give os besked så hurtigt som muligt på følgende e-mail-adresse info@rinconrent.com eller pr. post til Centro Idea, Carretera de Mijas, Km. 3.6 de Mijas, Spain.

Jurisdiktion

Disse generelle kontraktvilkår er underlagt specifik gældende lovgivning, Dekret 28/2016 af 2. februar om ejendomme, der bruges til turisme, og ændring af Dekret 194/2010 af 20. april om etableringer af turistlejligheder samt Lov 13/2011 af 23. december om turisme i Andalusien.

I tilfælde af enhver tvist eller uenighed, der måtte opstå vedrørende fortolkningen og opfyldelsen af denne kontrakt, accepterer begge parter at acceptere domsmyndigheden for retterne og domstolene i Málaga og frasiger sig deres egen jurisdiktion, hvis den er anderledes.

Lejeren er indforstået med og accepterer disse kontraktbetingelser ved indbetalingen af lejen.

Få alle de seneste nyheder

Få adgang til eksklusive tilbud og nye boliger